Filme dair

Bu belgesel filmi Türkiye’deki öğrencilerin çoğu gibi çalışmak zorunda kalan öğrencilerin kendi deneyim, düşünce ve hayallerini kendi ağızlarından aktardığı bir çalışmadır. Onların hayatlarının bu önemli döneminde yaşadıklarını diledikleri gibi anlattıkları,  öğrencilerin özne olarak aktardıkları deneyimler ile birlikte bu dönemi kayıt alan arşiv niteliğinde bir çalışma ortaya çıkmıştır.